Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

Kroppsspråk og lydoppfattelse

Amy Cuddy er en forsker det har stormet rundt. Hennes forskning ved Harvard på hvordan kroppspråk innvirker på hjernen, og hvordan man ved å innta vinnerposisjon faktisk vil føle seg deretter mer suksessrik, har skapt blest. Jeg refererer til dette fordi dette er noe som stadig blir tatt opp i foredragene mine tilknyttet vår opplevelse av lyd rundt oss. Når vi traurig går igjennom livets mange opplevelser, med et kroppsspråk som forsterker dette, blir vi deretter.Dette er relevant ettersom lyd fremprovoserer reaksjoner - vi responderer svært raskt på lyd ettersom vi innhenter viktig informasjon fra den auditive sansen (hørsel). Her under kommer også tinnitus og angst for lyd. Jeg skriver angst, men det er ikke angst i ordets rette forstand jeg referer til: Mer en opplevelse av at man har et sterkt ubehag knyttet til lyder, eller til situasjoner hvor man har dårlige lyd-erfaringer. Det kan være fra et spesielt sted hvor du opplevde en skarp lyd som gjorde at du kjente fysisk smerte i…

De nyeste innleggene

Nedsatt lydtoleranse

To artikler - verdt å lese

Søvn og vaskemaskin

Hvem møter du hos audiopedagogen.no??

Hvilke assosiasjoner har du til lyd?

Velkommen!

Søkeord for lydsensitivitet og øresus

Gode prognoser for pasienter med hyperacusis